องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กองช่าง

นายอัษฎาวุธ วิเศษรัตน์
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุนทร อาจศัตรู
นายช่างโยธา

นายพัลลภ จักษุกรรฐ
ผช.ช่างโยธา