องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอัมพร นาระทำ
ครูคศ.1

นางสมร กุดเป่ง
ครูคศ.1

นางนภาพร บุญแน่น
ครูคศ.1

นางสุปราณี บุญจวบ
ผู้ดูแลเด็ก

นางมธุรส มารุตรมย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิจิตร บึงแก
ผู้ดูแลเด็ก