องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อบต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
หัวข้อผลิตภัณฑ์ตำบล วันที่ ผู้ชม
พลอย

งานเจียระไนยพลอย นับเป็นสินค้า "โอท๊อป" อีกชึ้นหนึ่งของตำบลกุดกุง ที่บางทีอาจจะยังไม่เป...

27 มี.ค. 58 181