องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
หัวข้อสถานที่ท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
เรือโบราณ

ซากเรือโบราณ โผล่น้ำขึ้นมาบริเวณคลองน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเ...

17 มี.ค. 58 561
ไหว้พระธาตุอานนท์ ชมหอไตรโบราณ

เยือนยโสธรก่อนเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้ ถ้ามีโอกาสก็ขับรถมุ่งอีสานผ่านท้องทุ่งกุลาร้องไห้ เร...

2 มี.ค. 58 621
พระธาตุก่องข้าวน้อย

แวะเวียนมายโสธรเมื่อใด สิ่งที่นึกถึงนอกจากเป็นเมืองบั้งไฟใหญ่แล้ว ก็อดที่จะนึกถึงพระ...

2 มี.ค. 58 418