องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

25-29 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Gallery :: กิจกรรมทำความสะอาดถนนทางหลวงเนื่องในวันท้องถิ่นไทยปี 2560

กิจกรรม "ทำความสะอาดถนนทางหลวงเนื่องในวันท้องถิ่นไทยปี 2560(ถนนสายบ้านกุดกุง-นาโพธิ์-คำเขื่อนแก้ว)"  ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

 

วันที่ : 23 มีนาคม 60   View : 74