องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่่ดี
เทิดทูลสถาบัน
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ผู้ตั้งกระทู้ : ร้อย ปจว.๒ IP : 183.88.45.91 เวลา : 2016-08-25 10:44:33 (ดู 158)
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย
ผู้ตั้งกระทู้ : ร้อย ปจว.๒ เวลา : 2016-08-25 10:45:29 IP : 183.88.45.91
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :