องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เข้าสำรวจบ้านผู้ด้วยโอกาส พื้นที่ตำบลกุดกุง หมู่ที่ 7บ้านโนนม่วง

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์กาบริการส่วนตำบลกุดกุง ได้มีความห่วงใยและ เร็งเห็นความสำคัญในความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลกุดกุง จึงได้มอบหมาย ให้ นายอรุณ สิงห์พันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมด้วย นายประเสริฐ มงคลคำ เลขานุการ ฯ และหน่วยงานพัฒนาสังคมตำบลกุดกุง และทีมช่างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าสำรวจบ้านผู้ด้วยโอกาส พื้นที่ตำบลกุดกุง หมู่ที่ 7บ้านโนนม่วง เพื่อพิจารณาการซ่อมบำรุงในขั้นตอนต่อไป

ช่องทางการติดต่อ