นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอ คำเขื่อนแก้ว และคณะ มาเยี่ยมชม สวนแตงโมเกษตรอินทรีย์ 100% ของ นายสมัย ทองทา

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 นายทองชาย สังฃ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมทีมงาน ได้ต้อนรับ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอ คำเขื่อนแก้ว และคณะ มาเยี่ยมชม สวนแตงโมเกษตรอินทรีย์ 100%ของ นายสมัย ทองทา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเหล่ามะเขียว พร้อมหาแนวทางส่งเสริมอาชีพและหาตลาดจำหน่ายให้เกษตรกรต่อไป

ช่องทางการติดต่อ