นายอรุณ สิงห์พันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เป็นประธานในพิธีปิดงาน การปฏิบัติธรรม ที่สำนักสงฆ์บ้านเหล่ามะเขียว

วันพุทธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง มอบหมายให้นายอรุณ สิงห์พันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เป็นประธานในพิธีปิดงาน การปฏิบัติธรรม ที่สำนักสงฆ์บ้านเหล่ามะเขียว พร้อมร่วมทำบุญใส่บาตร ช่วงเช้า โดยมี นายพรรณลิน อาจวิชัย ผอ.รพ.สต.กุดกุง ผู้นำชุมชน และสายบุญเข้าร่วมในเช้าวันสุดท้ายของงานปฏิบัติธรรมครั้งนี้ด้วย

ช่องทางการติดต่อ