องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จัดกิจกรรมโครงการเดิน – วิ่งต่อต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง นำโดยนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จัดกิจกรรมโครงการเดิน – วิ่งต่อต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2565

ช่องทางการติดต่อ