โครงการเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
โครงการเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
นำโดย นายพรรณลิน อาจวิชัย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง) พร้อมคณะ นายทองชาย สังข์ศรี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง) และคณะผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ เวลา 09.00 – 12.00 น

ช่องทางการติดต่อ