องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง นำโดยนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จัดกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

ช่องทางการติดต่อ