ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

กิจกรรม วัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565กิจกรรม วัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อกณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง เวลา 08.30 – 09.00 น

โครงการเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

นำโดย นายพรรณลิน อาจวิชัย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง) พร้อมคณะ นายทองชาย สังข์ศรี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง)…

1 2 3 11
Message us