มพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น.นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจน้ำเสียภายในชุมชนตาบลกุดกุงพร้อมให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการปล่อยนาเสียออกสู่ถนนสาธารณะ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น.นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจน้ำเสียภายในชุมชนตาบลกุดกุงพร้อมให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการปล่อยนาเสียออกสู่ถนนสาธารณะ

โครงการเสริมการเรียนรู้ ทำไข่เค็มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ร่วมกับทีมบริหารกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการเสริมการเรียนรู้ พาเด็กน้อยทำไข่เค็มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุงเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกตำราให้เด็กๆๆ

นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์และช่วยอุดหนุนซื้อแตงโมอินทรีย์ ณ แปลงปลูกแตงโม พ่อแท่ง – แม่แตน องอาจ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์และช่วยอุดหนุนซื้อแตงโมอินทรีย์ ณ แปลงปลูกแตงโม พ่อแท่ง – แม่แตน องอาจ บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์ และช่วยอุดหนุนแตงโมอินทรีย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลผลิตในครั้งนี้

1 2 14
Message us