ส่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ครับ

กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ช่องทางการติดต่อ