แจ้งซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้า

กรอกข้อมูลเพื่อยื่นคำร้องแจ้งซ่อม/ติดตั้งระบบไฟฟ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
โทรศัพท์ 045-756890
โทรสาร 045-756890
E-mail : 6350404@dla.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/kudkungteam

line ID
ช่องทางการติดต่อ