กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ

วันที่ 27 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง นำโดย นายพรรณลิน อาจวิชัย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง) และคณะ นายทองชาย สังข์ศรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายงาม เวลา 09.00 – 12.00 น.

Message us