โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฉลอง ๕๐ ปี จังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง โดยนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร และผู้นำชุมชนในเขตตำบลกุดกุงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฉลอง ๕๐ ปี จังหวัดยโสธร ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยพันหม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ช่องทางการติดต่อ