นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาถนนบ้านกุดกุง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 น. นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน ประชาชนตำบลกุดกุง ได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาถนนบ้านกุดกุง หมู่ที่ 1 – บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นทางหลักในการสัญจรเข้าออกระหว่างตำบลกุดกุงเข้าสู่ตัวอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ช่องทางการติดต่อ