กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายวิชัย ไกยราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานสวนตำบลกุดกุง พนักงานจ้าง ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของผู้บริหาร และบุคลากร

ช่องทางการติดต่อ