นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลกุดกุง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดกุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงและพนักงานส่วนตำบลร่วมกับนายพรรณลิน อาจวิชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุงได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลกุดกุง

ช่องทางการติดต่อ