โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

นายวิชัย ไกยราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลกุดกุงได้ยึดหมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักเสียสละสร้างคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสวนสาธารณะห้วยพันหม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564

ช่องทางการติดต่อ