กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดบ้านทรายงาม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดบ้านทรายงาม
นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านทรายงามและจิตอาสาในตำบลกุดกุงจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลานวัดบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หลังจากที่ใช้เป็นสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ชาวบ้านทรายงามที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมเข้าเข้าพักอาศัยเป็นการชั่วคราว

ช่องทางการติดต่อ