โครงการเสริมการเรียนรู้ ทำไข่เค็มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ร่วมกับทีมบริหารกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการเสริมการเรียนรู้ พาเด็กน้อยทำไข่เค็มที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุงเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกตำราให้เด็กๆๆ

ช่องทางการติดต่อ