กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงนำโดยนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้ร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลกุดกุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตำบลกุดกุงทุกท่านจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี และมีน้ำใจของเยาวชนและประชาชนตำบลกุดกุง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดกุง

ช่องทางการติดต่อ