โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงนำโดยนายทองชาย สังข์ศรี ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดยโสธรได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 12สิงหาคม2566ในวันศุกร์ ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ช่องทางการติดต่อ