นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์และช่วยอุดหนุนซื้อแตงโมอินทรีย์ ณ แปลงปลูกแตงโม พ่อแท่ง – แม่แตน องอาจ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์และช่วยอุดหนุนซื้อแตงโมอินทรีย์ ณ แปลงปลูกแตงโม พ่อแท่ง – แม่แตน องอาจ บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมชมแปลงแตงโมอินทรีย์ และช่วยอุดหนุนแตงโมอินทรีย์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลผลิตในครั้งนี้

ช่องทางการติดต่อ