กิจกรรมทำความสะอาดตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจเกิดอัตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นบ้านกุดกุง-บ้านเหล่ามะเขียว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลกุดกุงร่วมกันทำความสะอาดตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจเกิดอัตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นบ้านกุดกุง-บ้านเหล่ามะเขียว

ช่องทางการติดต่อ