โครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ในวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เวลา 10.00น. เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสมาชิก อปพร.

ช่องทางการติดต่อ