กิจกรรมทำความสะอาดถนน ตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจทำให้เกิดอัตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนรอบหมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 2,7 ตำบลกุดกุง

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลกุดกุงและชาวบ้านโนนม่วงร่วมกันทำความสะอาดถนน ตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจทำให้เกิดอัตรายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนรอบหมู่บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 2,7 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ช่องทางการติดต่อ