โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดกุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 นำโดยนายทองชาย สังข์ศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดกุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้สูงอายุในตำบลกุดกุงเข้าร่วมจำนวน 100 ท่าน ณ ลานเอนกประสงค์ (ด้านหน้า)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

ช่องทางการติดต่อ