ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ของนักเรียน รร.บ้านทรายงาม ม.5 ต.กุดกุง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายอรุณ สิงห์พันธ์ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้รับมอบหมายจากนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เนื่องจากติดภาระกิจ และมีนายสำราญ หัวดอน ผู้ใหญ่บ้านบ้านทรายงาม หมู่ที่ 5 เข้าไปให้การต้อนรับ นางยุพิน ภัทรกุลพงษ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายอิสระ ยาวโนภาส ผอ.สาธารณสุข อ.คำเขื่อนแก้ว และดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทีม เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กุดกุง ในการเข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ของนักเรียน รร.บ้านทรายงาม ม.5 ต.กุดกุง โดย นายพรรณลิน อาจวิชัย ผอ.รพ.สต.กุดกุง พร้อมเจ้าหน้าที่ และได้ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านทรายงามเข้าไปเยี่ยมพบปะพูดคุยให้ของชำร่วยเป็นกำลังแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ สร้างลอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างกำลังใจ สู้ไปด้วยกัน อบต.กุดกุง

ช่องทางการติดต่อ