การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง โดยนายทองชาย สังข์ศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทา2

ช่องทางการติดต่อ