เชิญชวนประชาชนในตำบลกุดกุง เข้าร่วมชมและเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เชิญชวนประชาชนในตำบลกุดกุง เข้าร่วมชมและเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จะดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล 3 ประเภท ได้แก่

1. การแข่งขันฟุตบอลชาย 2. การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 3. การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่

1. วิ่งกระสอบ 2.วิ่งซุปเปอร์แมน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้เยาวชนในตำบลกุดกุง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัยสร้างความสามัคคีให้แก่เยาวชนในตำบล ห่างไกลจากยาเสพติด

สูจิบัตร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สูจิบัตร

ช่องทางการติดต่อ